Voor de beste diagnose zonder taalproblemen.

Help uw arts en geef uw klachten compleet en helder weer.

arrow

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Wanneer vluchtelingen naar Nederland komen of in de buurlanden asiel aanvragen krijgen zij een altijd een medische intake. Asielzoekers hebben recht op medische zorg zoals bij een bezoek aan de huisarts, verloskundige of een ziekenhuis.

Bij een medische intake wordt de medische geschiedenis in kaart gebracht van de asielzoeker. Dit wordt momenteel met behulp van een tolk en verschillende formulieren gedaan. Hippoqrates ontwikkeld mede met behulp van de EFRO subsidie een module Intake Asielzoeker die deze medische intake gestandaardiseerd, digitaal en in de eigen taal verzorgt. De nieuwe digitale Intake module dient de Intake efficienter te maken.

 • Bij taalproblemen en diagnosestelling

  Een correcte diagnose stellen is heel moeilijk, ook voor een arts. Als patient bent u het best in staat de arts hierbij te helpen. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat u voelt of mankeert. Hiermee kan uw arts relaties leggen tussen relevante ziekteverschijnselen, zichtbare, voelbare en hoorbare afwijkingen die u vertoont in relatie met uw medische voorgeschiedenis. Als u en uw arts niet dezelfde taal spreken en elkaar moeilijk begrijpen is een correcte diagnose nog moeilijker.

  Hippoqrates heeft de MediTolk app ontwikkeld om u en uw arts hierbij te helpen.

 • Goed voorbereid naar uw arts

  De MediTolk app zorgt er voor dat u goed voorbereid uw arts bezoekt. Thuis, in eigen land of op reis in het buitenland. Een goede voorbereiding op het bezoek verbetert de communicatie, u vergeet niets te vertellen, waardoor de arts beter in staat is een correcte diagnose te stellen. De MediTolk app zorgt ervoor dat u altijd goed voorbereid bent op ieder artsbezoek.

 • Vertaling van uw klachten

  Veel reizigers krijgen tijdens een verblijf in het buitenland gezondheidsklachten of een ongeluk waarvoor zij medische hulp nodig hebben. Juist dan wilt u de buitenlandse arts zo goed mogelijk informeren over wat u voelt en welke klachten u heeft. De lokale arts kent immers uw medische geschiedenis niet, weet niet welke medicijnen u mogelijk slikt en waar u overgevoelig voor bent. U wordt beter geholpen zonder dat de taal een belemmering is!

arrow

Over ons

Onze ambitie is dat u en uw arts onze producten ervaren als een waardevol hulpmiddel voor het stellen van de best mogelijke diagnose.

Hiervoor hebben wij een mobiele applicaties ontwikkeld voor uw tablet en mobiele telefoon om uw persoonlijke gezondheid maximaal te ondersteunen. Met deze applicatie beheert u zelf uw Persoonlijk Gezondheidsdossier en kunt u uw medische klacht exact beschrijven en laten vertalen in de taal van de arts. Onze producten helpen u verder op weg naar herstel.

Hippoqrates B.V. de ontwikkelaar van de MediTolk applicatie voldoet aan Europese wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hoewel uw MediTolk app geen officieel medisch hulpmiddel is, voldoet deze wel aan alle eisen om uw medische gegevens veilig te verstrekken aan uw arts. De app is een afgeleid product van de Medische kaart die tot stand is gekomen in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De producten van Hippoqrates onderscheiden zich door kwaliteit, eenvoud en gebruiksgemak voor zowel patient als arts.

De inhoud van onze producten is geheel getoetst op basis van 'Evidence-based practice'. Dat wil zeggen dat er via gedegen literatuuronderzoek is gestreefd naar een stevige wetenschappelijke onderbouwing van de medische adviezen. Daarnaast is de inhoud mede beoordeeld door praktiserende huisartsen en medisch specialisten.

De vertalingen van de inhoud van de MediTolk app zijn alle verricht door "Native speakers" Dit zijn moedertaalsprekers: diegenen die een taal als kind via een natuurlijk taalverwervingsproces heeft geleerd.

Hippocrates was ca. 400 - 460 voor Christus een van de eersten in de westerse wereld die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde behandeling voorschreef. Hij had naast zijn praktijk en een artsenschool, waar hij zijn leerlingen een hoge beroepsmoraal bijbracht. Hij ontwierp een plechtige artseneed die heden ten dage ook door artsen bij hun afstuderen wordt afgelegd. Het gaat hierbij om de ethiek en de beroepshouding van de arts. Om de communicatie tussen u en uw arts en de diagnose te verbeteren hebben wij de MediTolk app ontwikkeld gebaseerd op medisch wetenschappelijke standaarden.

De MediTolk app is ontwikkeld om u te helpen bij het eenduidig beschrijven van uw Persoonlijk gezondheidsdossier en medische klachten vanuit uw moedertaal waar ook ter wereld. U brengt uw voetafdruk van uw persoonlijke situatie in kaart gecombineerd met uw medische klacht. Met als doel uw arts te helpen om tot de best mogelijke diagnose te komen zonder taal- en communicatieproblemen wat uw herstel bevordert.. Met uw MediTolk app heeft u het juiste instrument in uw hand om klacht optimaal te beschrijven en uw arts te helpen.

 • met de MediTolk app is nu voor iedere patient een persoonlijke gezondheidsdossier mogelijk
 • gedetailleerd beschrijven van uw zorgvraag
 • vertaalt uw zorgvraag vanuit meerdere brontalen naar zoals Nederlands, Duits, Frans, Engels, Spaans, Portugees, Tsjechisch, Turks, Deens, Zweeds, Noors, Pools, Oekraiens, Russisch, Kroatisch, Arabisch, Chinees, Thai, Indonesisch en Japans
 • altijd uw persoonlijk gezondheidsdossier bij de hand (u bepaalt zelf wat u er wel en niet in opneemt)
 • geschikt voor het hele gezin.
 • ondersteunt locatiebepaling zodat u of de alarmcentrale en hulpverleners weten waar u bent.
 • beschikt over alle belangrijke alarmnummers en telefoonnummers, wereldwijd.
 • uitgebreide EHBO tips voor directe hulp wanneer niet direct een arts aanwezig is.
 • uw zorgvraag als beveildigde pdf, printen of verzenden per email
 • op elk moment te gebruiken, ook zonder internet
arrow

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Wanneer asielzoekers e.a. vluchtelingen naar Nederland komen of in de buurlanden opvang krijgen, krijgen zij een medische intake. Ongeveer 10 miljoen mensen zijn langdurig op de vlucht. In Nederland hebben asielzoekers recht op medische zorg hiervoor zijn het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA’s) en de GGD's verantwoordelijk. Er wordt in kaart gebracht welke mogelijke ziektebeelden de asielzoekers, chronisch of acuut, onder de leden hebben. Dit wordt momenteel met behulp van een tolk met de hand gedaan. Hier bestaat geen softwaresysteem of app voor gezien de grote diversiteit aan gesproken/geschreven talen. Deze intake geeft veel communicatieproblemen , gezien de taalverschillen. Momenteel wordt per jaar circa €800.000,- aan tolk kosten uitgegeven om deze asielzoekers van een medische dossier te kunnen voorzien en hen bij te staan bij medische klachten.

Wij zien mogelijkheden voor het ontwikkelen van een software applicatie die deze medische intake gestandaardiseerd, digitaal en in de eigen taal verzorgt.

Het beoogde eindproduct is een software applicatie die een digitale medische intake mogelijk maakt. De asielzoeker doorloopt de medische vragen in zijn/haar eigen taal. De intake wordt in het systeem gestandaardiseerd, zodat het over de gehele wereld te gebruiken is. Op deze wijze hebben asielzoekers waar ze ook zijn, welk land ze ook binnenkomen, altijd een accuraat medisch dossier bij zich.

Samen zijn we succesvol indien voldaan wordt aan de volgende doelstellingen:


 • Er een werkende keten wordt gerealiseerd waarmee invoer combinaties van symptomen vergeleken worden met het ziekteverloop van ziektebeelden. Deze worden geautomatiseerd verwerkt in een centrale oplossing.
 • De oplossing is veilig en de zorgvrager heeft de volledige regie binnen de zorgvraag.
 • De oplossing is schaalbaar (hoog volume) en uitbreidbaarheid (rekening houdend met de genoemde ambities voor de toekomst.

Hippoqrates B.V. heeft subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van het prototype van dit systeem.


Voor wie zijn onze producten bedoeld?

MediTolk app is ontwikkeld voor u om beter voorbereid de huisarts te bezoeken, maar ook voor als u...


 • een of meerdere chronische ziekte(n) heeft
 • reist naar het buitenland
 • een internationaal vrachtwagenchauffeur bent
 • een buitenlandse afkomst heeft en onvoldoende de nieuwe taal van het land spreekt
 • asiel heeft aangevraagd en nauwelijks een andere taal spreekt
 • arts of verpleegkundige bent in de eerste- en tweedelijnszorg
 • psychische klachten heeft en deze uitgebreid wilt verwoorden
 • werkt voor een internationale onderneming als expat

Vragen, suggesties of deelnemen aan de pilot?

Neem dan contact met ons op via e-mail: rhermans@hippoqrates.com

MediTolk app is een product van Hippoqrates B.V.

MediTolkHippoqrates

Uw contactpersoon bij
Hippoqrates is:

Pricacy Statement van Hippoqrates producten

De informatie die u in deze MediTolk applicatie vindt, is niet bedoeld ter vervanging van enig medisch advies. De Meditolk app is een hulpmiddel voor de communicatie tussen u en uw arts. De informatie is dan ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor. De Meditolk app verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Voor medische advisering raden wij u aan een arts te raadplegen. De gebruiker van deze Meditolk app is verantwoordelijk voor het invullen van de (medische) gegevens.


Uw persoonlijke informatie op uw MediTolk app

Wij nemen uw privacyrechten serieus en willen u gerust stellen. Alle persoonlijk informatie die u in deze Meditolk applicatie invult en wordt volledig door u beheert en lokaal opgeslagen op uw mobiel en/of tablet en/of pc. Deze informatie wordt dus niet verzonden of gedeeld met derden zoals uw verzekeraar of uw arts. U bepaalt zelf met wie u uw gegevens deelt.

U registreert u uitsluitend via de AppStore met uw Apple ID. Wij kunnen uitsluitend geannonimiseerde gegevens verzamelen van het aantal gebruikers, uit welk land er wordt gedownload en op welk tijdstip.